Klauzula informacyjna SKLEP INTERNETOWY

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Trademobile Group Adrian Słomczyński.

  2. Kontakt z Administratorem jest możiwy pod adresem korespondencyjnym: Wrocław ul Al. Gen. Hallera 86A. 53-203, adresem e-mail: biuro@mobilesklep.pl, nr telefonu: 725 115 115.

  3. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w jednym lub w kilku następujących celach: założenia konta w Sklepie Internetowym, złożenia zamówienia w Sklepie, realizacji umowy przez Sklep, świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)

  4. Podane przez Ciebie dane mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom w tym podmiotom powiązanym z Administratorem, partnerom biznesowym Administratora w celach związanych z realizacją umowy. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klienta to przewoźnicy wybrani przez Sklep lub przez Klienta, podmioty obsługujące płatności, podmioty świadczące usługi informatyczne dla Sklepu.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres naszej współpracy (m.in. przez okres posiadania konta w Sklepie, składania zamówień, korzystania z usług Sklepu), nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego oraz przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości);

  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych

  8. Informujemy, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Śledź nas na Facebooku